Rotterdam

Onderwijs
Cloud Engineering Rotterdam Door de snelle technologische ontwikkeling is de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt groter dan ooit. De oplossing zit in flexibelere curricula die in afstemming tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen worden ingevuld. Afgelopen jaar hebben diverse partijen samengewerkt aan het vormgeven van een nieuw mbo-practoraat voor ICT-netwerkspecialisten, ondergebracht in het Techniek College Rotterdam van Albeda/Zadkine. Door met … Lees "Cloud Engineering Rotterdam" verder