Over ons

ISPConnect is de branchevereniging van Internet Service Providers en heeft als belangrijkste doel de belangen van haar leden collectief te behartigen. Dat doet ISPConnect op de punten privacy, veiligheid, imago en opleiding.

Als vereniging heeft ISPConnect een brede achterban van bijna 100 leden. Die schaalgrootte zorgt ervoor dat wij een uitgebreid draagvlak hebben binnen de sector en een legitieme gesprekspartner zijn voor de stakeholders met wie wij namens de hostingsector praten.

Wij bieden rechtstreekse hands-on services aan onze leden (zoals Algemene Voorwaarden, contracten en SLA’s), juridisch en fiscaal advies, een geschillencommissie en advies bij fusies en acquisities. Het “Jong ISPConnect” programma is een forum waar jonge medewerkers van onze leden ervaringen kunnen uitwisselen, een netwerk kunnen opbouwen en advies kunnen krijgen van de veteranen in het vak.

Daarnaast nemen wij namens onze achterban zitting in een groot aantal fora waar we met name met de overheid meepraten over topics die van belang zijn voor de sector zoals abuse, DDoS, botnets, regelgeving en privacy.

We leiden zelfstandig en binnen de koepel DINL een aantal programma’s om onderwijs naar de hostingbranche te verbeteren, diversiteit in de ICT sector te bevorderen en de instroom van jonge mensen naar de sector soepeler te laten verlopen.

Tenslotte organiseert ISPConnect een tiental evenementen per jaar, conferenties, seminars, voorlichtingsdagen maar ook netwerk en gezelligheid events waar de hele branche samenkomt.

Simon Besteman

Simon Besteman
Directeur
Simon@ISPConnect.nl

Simon is sinds 2012 directeur van ISPConnect. Voorheen werkzaam bij Hewlett-Packard, Demon Internet en Sun Microsystems, vervolgens sinds 2005 als organisatie-adviseur. Zijn belangrijkste taken bij ISPConnect zijn om namens de leden plaats te nemen in overleggen en ronde tafels met de overheid, en om activiteiten en events te organiseren voor de leden. Daarnaast is hij de contactpersoon voor leden zelf, voor de media en voor externe stakeholders van de hostingbranche.

Yom Schutte

Yom Schutte
Voorzitter
Yom@ISPConnect.nl

Yom is sinds 2011 voorzitter van ISPConnect. Hij is al geruime tijd werkzaam in de hosting industrie bij onder andere TransIP, Openprovider en Hostnet. Yom focust zich met name op de technische aspecten.

Gerben van Leeuwen

Gerben van Leeuwen
Vicevoorzitter
Gerben@ISPConnect.nl

Gerben is CEO van Amsio Group, de cloud en managed services aanbieder uit Maassluis. Daarnaast neemt Gerben namens ISPConnect zitting in het bestuur van DINL.

Lennert den Teuling

Lennert den Teuling
Secretaris
Lennert@ISPConnect.nl

Lennert is secretaris van ISPConnect, als CEO van PCextreme is hij veel bezig met veiligheid en het schoonhouden van de hosting sector. Daarnaast is hij als adviseur betrokken bij het SIDN fonds.
Koen Molenaar:

Marin Heideman

Marin Heideman
Penningmeester
Marin@ISPConnect.nl

Marin, penningmeester van ISPConnect en directeur van DigiState. “Het is mijn taak om het financiële beleid van de vereniging vorm te geven.” Naast het maken van het financieel plan draagt hij zorg voor de dagelijkse zaken als het betalen van rekeningen en innen van contributies.

Wido Potters

Wido Potters
Bestuurder
Wido@ISPConnect.nl

Wido is sinds 2003 werkzaam in de internet sector. Sinds 2006 werkt hij voor BIT, een bedrijf uit Ede dat datacenter- en managed hosting diensten levert. In 2015 is Wido toegetreden tot de technische commissie van de VvR (Vereniging van Registrars). In datzelfde jaar heeft hij de stichting AbuseIO opgericht, deze stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling  van free en open source software voor (internet) abuse afhandeling.

Frans ter Borg

Frans ter Borg
Bestuurder
Frans@ISPConnect.nl

Frans is al 20 jaar actief in de internetindustrie. Hij werkte onder meer bij Euronet en na de overname van dit bedrijf door France Telecom, legde hij zich toe op de uitrol van Wanadoo in Nederland. Hij richtte Quanza Engineering op, een IT dienstverlener die netwerken en systeem platformen levert voor onder meer hosting providers en ISP’s.

Koen Molenaar

Koen Molenaar
Project Manager
Koen@ISPConnect.nl