Onderwijs

Nieuws, Onderwijs
Toekenning subsidie Cloud Engineering Rotterdam zorgt voor vernieuwing onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt in de regio Negen samenwerkingsverbanden tussen MBO-scholen en bedrijven ontvangen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Een bijdrage is toegekend aan het Albeda College, als penvoerder van de samenwerkingsschool Techniek College Rotterdam van Albeda en Zadkine, met een practoraat … "Toekenning subsidie Cloud Engineering Rotterdam zorgt voor vernieuwing onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt in de regio" verder lezen
Event, Nieuws, Onderwijs
Nieuwe opleiding voor talent in de hostingbranche De hostingbranche in ons land groeit razendsnel, maar de datacenters, cloud- en hostingproviders hebben de grootste moeite om goed personeel te vinden. De onlangs door de branchepartijen ISP Connect en DHPA opgerichte Stichting Cloud IT Academy gaat daar verandering in brengen. Als eerste initiatief start de stichting in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en het … "Nieuwe opleiding voor talent in de hostingbranche" verder lezen
Onderwijs
Geef IT Door Geef IT Door heeft als doel kinderen te laten kennismaken met IT. Dit doen ze door proffesionals voor de klas te laten vertellen over hun vak. ISPConnect steunt dit en is vanaf het begin betrokken bij deze organisatie. Kijk ook op de website van Geef IT Door voor meer informatie.
Onderwijs
Cloud Engineering Rotterdam Door de snelle technologische ontwikkeling is de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt groter dan ooit. De oplossing zit in flexibelere curricula die in afstemming tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen worden ingevuld. Afgelopen jaar hebben diverse partijen samengewerkt aan het vormgeven van een nieuw mbo-practoraat voor ICT-netwerkspecialisten, ondergebracht in het Techniek College Rotterdam van Albeda/Zadkine. Door met … "Cloud Engineering Rotterdam" verder lezen
Onderwijs
Cyber Securiy Centre MRA Het Cyber Security Centre zet zich in voor excellent beroepsonderwijs. We doen dat door theoretische kennis te koppelen aan actuele vraagstukken rond digitale veiligheid en de bestrijding van criminaliteit.¬† Bedrijven en MBO/HBO-opleidingen uit de Metropool Regio Amsterdam werken binnen het CSC nauw samen aan het ontwikkelen en borgen van optimale kennis, skills en drills in … "Cyber Securiy Centre MRA" verder lezen
Nieuws, Onderwijs
Start nieuwe duale HBO Cloud opleiding Op basis van enthousiaste reacties van een aantal deelnemers en leden van DHPA en ISPConnect zijn wij gestart met een duale praktijkgerichte HBO opleiding System and Network Engineering. Deze opleiding wordt onder de vlag van Cloud IT Academy aangeboden. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) start de opleiding in het nieuwe schooljaar voor … "Start nieuwe duale HBO Cloud opleiding" verder lezen